1. Ứng dụng điển hình

  • Tối đa hóa năng lượng mặt trời để tiêu thụ: Trong ngày, đầu tiên hệ thống PV tạo ra điện và cung cấp cho các phụ tải. Sau đó, năng lượng dư thừa sẽ sạc pin thông qua Deye Hybrid Inverter. Cuối cùng, năng lượng dự trữ có thể được giải phóng khi tải yêu cầu.
  • Cung cấp dự phòng cho các tải quan trọng: Deye Hybrid Inverter có cổng đầu ra Load port và grid port. Nó cho phép các phụ tải quan trọng như tủ lạnh, bộ định tuyến, đèn, máy tính và các thiết bị quan trọng khác có thể được cấp điện khi lưới điện gặp sự cố. Hệ thống có thể tự động chuyển sang chế độ sao lưu trong vòng 4 mili giây. Vì thời gian tự động rất ngắn, các tải quan trọng có thể hoạt động trơn tru ngay cả đối với máy điều hòa không khí loại không biến tần.
  • Giảm hóa đơn tiền điện: Nhờ có 6 khoảng thời gian để sạc và xả pin. Biến tần Deye cho phép người dùng sạc pin vào giờ thấp điểm và xả pin trong giờ cao điểm. Trong khi đó, nó hỗ trợ chức năng peak shaving ( tiết giảm phụ tải đỉnh lưới ), điều này có thể giới hạn Max.Power từ lưới điện.

Sơ đồ hệ thống

Chế độ hoạt động
Có ba chế độ làm việc cơ bản của hệ thống mà người dùng có thể chọn

1.1 Selling First:

Chế độ này cho phép biến tần Hybrid bán lại bất kỳ năng lượng dư thừa nào do các tấm pin mặt trời tạo ra cho lưới điện. Nếu ” time of use” được kích hoạt, năng lượng pin cũng có thể được bán vào lưới điện.
Năng lượng PV sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tải và sạc pin, sau đó năng lượng dư thừa sẽ chuyển vào lưới điện.
Nguồn điện ưu tiên cho tải như sau:
1. Solar Panels.  
2. Lưới điện.
3. Pin (cho đến khi đạt mức xả % được cài đặt).

1.2, Zero Export To Load:

Hybrid Inverter sẽ chỉ cung cấp điện cho tải dự phòng được kết nối. Hybrid Inverter sẽ không cung cấp điện cho tải gia đình cũng như không bán điện cho lưới điện. CT tích hợp sẽ phát hiện dòng điện chạy trở lại lưới điện và sẽ giảm công suất của biến tần chỉ để cung cấp cho tải cục bộ và sạc pin.

1.3, Zero Export To CT:

Hybrid Inverter sẽ không chỉ cung cấp điện cho tải dự phòng được kết nối mà còn cung cấp điện cho tải gia đình được kết nối. Nếu nguồn điện PV và pin không đủ, nó sẽ lấy năng lượng lưới để bổ sung. Hybrid Inverter sẽ không bán điện cho lưới điện. Trong chế độ này, chỉ cần một CT. CT bên ngoài sẽ phát hiện dòng điện chạy trở lại lưới và sẽ giảm công suất của biến tần chỉ để cung cấp cho phụ tải cục bộ, sạc pin và tải gia đình.